Ñâÿçü äîñòóïíåå

 

 

 

VOIP- RG-1404G

 • 4 FXS
 • 4 LAN (1xGE)
 • 3G/4G
 • TR-069 / DHCP-based autoprovisioning

RG-1404 VoIP- . (VoIP IPTV, ), (, USB-) (SMB).

Mindspeed Technologies , IPTV- (HDTV).

RG-1404 IP-. : , , , , , , .

QoS.

Internet, 3G/4G. .

 

VOIP- RG-1404G-W

 • 4 FXS
 • 4 LAN (1xGE)
 • 3G/4G
 • TR-069 / DHCP-based autoprovisioning

RG-1404 VoIP- . (VoIP IPTV, ), (, USB-) (SMB).

Mindspeed Technologies , IPTV- (HDTV).

RG-1404 IP-. : , , , , , , .

QoS.

Internet, 3G/4G. .

Wi-Fi

RG-1404G-W Wi-Fi: 802.11b/g/n ( 300 /).

.

Wi-Fi Client RG-1404G-W . Wi-Fi Eltex WEP-12ac.

 

VOIP- TAU-8.IP (8 FXS)

.

 • 8 FXS
 • 3G/4G
 • IPsec
 • TR-069/DHCP-based autoprovisioning
 • - 6

VoIP- TAU-8.IP VoIP- .

TAU-8.IP - , IP-PBX.

Mindspeed Technologies, , VoIP- (G.711, G.723.1, G.726, G.729), -, , , DTMF, (QoS) .

Internet, 3G/4G. .

, Eltex.ACS TR-069. Eltex CPE (OPEX).